Astigmat Göz Hastalığı

124
Astigmat göz hastalığı
Astigmat göz hastalığı

Astigmat, gözlerde en sık görülen üç göz hastalığından biridir. Gözlerimizin kornea bölümde oluşan bir deformasyon sonucunda meydana gelen astigmat göz hastalığı, kendisini görmede bulanıklık ile belli eder. Bu çok yaygın fakat tedavi edilebilir olan göz hastalığına biraz daha detaylı ve yakından bakalım.

Astigmat Nedir?

Yukarıda belirttiğimiz gibi astigmat göz hastalığı gözlerimizdeki kornea bölümüyle ilgilidir. Daire şeklinde olması gereken korneanın şekil itibari ile bozulup deforme olmasından kaynaklanan bir göz kusurudur. Bu bölümde oluşan şekil değişikliği sebebiyle görmemizde bozulmalar olur.

Kornea Nedir?

Şeffaf bir yapıya sahip olan kornea, gözün en ön kısmındadır ve gözün içine ışık gelmesini sağlar. Kornea bölümü gözlerimizin net olarak görmesi için gerekli olan kırılma gücünü, ışınları bir noktaya yönlendirerek karşılamaktadır.

Daha sonrasında korneanın arkasında bulunan göz merceği, ışınları toplayıp retinanın belli bir noktasına yansıtır. Işığın yansıdığı bu nokta, görmenin en net olarak gerçekleştiği noktadır. Eğer ışık foveaya kusursuz bir şekilde bir noktada toplanmaz ise, retinaya net bir görüntü ulaşamaz ve beyine yönlendirilemez. * Fovea bölümü gözlerimizde retinanın orta kısmında yer alan, normal ışık altında renkli görme becerisi sağlayan hücrelerinin yoğun olduğu alandır.

Astigmat Nasıl Olur?

Eğer yukarıda bahsettiğimiz normal işleyiş devam ederse net görme sağlanır. Fakat astigmat göz hastalığında bu işleyiş bozuktur.

Astigmat ve Kornea İlişkisi

Tanım itibari ile astigmat; “daire şeklinde olması gereken korneanın şekil itibari ile bozulup deforme olmasından kaynaklanan bir göz kusurudur.” Göz korneası top şeklinde yusyuvarlak olması gerekirken yumurta şekline (oval) dönüşür. Normal görevi gözlerimize dışarıdan bir kaç şekilde kırılarak gelen ışığı tek bir odak ve noktada kesiştirmek olan kornea, yuvarlaklığını kaybettiği için görmeyi sağlayan bu ışıkları bir odakta veya bir noktada toplayamaz. Bu nedenle retinada (görme tabakasında) bulanık bir görüş oluşur.

Eğer astigmat var ise, korneanın yüzeyi her yönde aynı eğimde ve küresel değildir. Kornea böylece ışığı bir tek noktada birleştiremez. Bu net görüntü için gereklidir. Birbirini çoğunlukla dik şekilde duran iki meridyen oluşmaktadır, her birinin de kendine ait bir kırılma noktası olup, aralarında bir geçiş vardır. Bu yüzden hasta nereye bakarsa baksın, net bir görüntü alamaz.

Astigmat Nedenleri Nelerdir?

Astigmat, kalıtsal yani genlerden geçen ve doğumda oluşan bir göz hastalığıdır. Yaşam süresince herhangi bir nedenden dolayı astigmat hastalığı oluşmaz. Ancak günlük alışkanlıklarımız ve gözlerimizdeki diğer iyi ve kötü durumlar, astigmat hastalığının derecesini etkileyebilir.

Astigmatlı Göz Nasıl Görür?


Normal gözde görüntü doğru şekilde retinada odaklanıyor fakat  astigmatlı korneanın ışığı doğru kıramamasından dolayı görüntü retinada oluşamıyor, odak kaydığı için retinaya yansıyan bulanık bir görüntü oluyor. Astigmatlı göz görüntüleri kesinlikle net göremez. Astigmatın derecesine göre hafif bulanık görmeyle, hemen hemen görüntüleri hiç ayırt edememe aşamasına kadar farklı derecelerde bulanık görür.

Astigmat Belirtileri Nelerdir?

Belirtileri yetişkin ve çocuklar olarak ayrı ele almak gerekir. Çünkü çocuklarda teşhis oldukça zor olduğu gibi okul taramalarında fark edilemeyen durumlar olduğu bilinmektedir.

Bebeklerde ve Çocuklarda Astigmat Belirtileri

Bebeklerde ve çocuklarda astigmat göz hastalığının belirtilerini anlamak oldukça güçtür. Çünkü çocuklar görmelerindeki bulanıklığı fark edemeyebilirler. Sürekli hareket halinde oldukları için dışarıdan da bu göz hastalığı anlaşılamayabilir. Bu grupta dikkat edilmesi gereken ilk belirti, çocukların gözlerinin kısık olarak bakmasıdır. Eğer dikkatli bakması gerektiği bir noktaya gözlerini kısarak bakıyorsa bu net göremediği anlamına gelir. Bununla birlikte çocuğumuz hareket halindeyken denge kayıpları yaşıyorsa veya önüne bakarken başını yana doğru eğiyorsa yine astigmattan şüphelenilebilir. Yine okul çağındaki çocuklar için düzgün yazı yazamama veya okumakta görmeden kaynaklı zorlanma durumlarında astigmat değerlendirmesi yapılabilir. Bu durumlar yaşanıyorsa bir göz hekimine muayene olarak net sonuç öğrenilmesi gerekecektir.

Yetişkinlerde Astigmat Belirtileri

Yetişkinlerde astigmat göz hastalığını fark etmek çok daha kolaydır. En genel belirtileri gözlerde yorulma, okurken dikkat kaybı, baş dönmesi, göz etrafında ağrılar, bulanık görme, dikey ve yatay çizgilerde bozulma olarak tanımlanabilir. Bu durumlardan herhangi birini yaşıyorsanız sizinde gözlerinizde astigmat göz hastalığından şüphelenilebilir. Bu belirtilerin neden olduğunun anlaşılması için bir göz hekimine muayene olunması gerekir. Göz hekiminin yapacağı titiz bir muayene neticesinde astigmatın olup olmadığı ve derecesi tespit edilebilir. Periyodik muayenelerin aksatılmaması zaman içerisinde artabilen astigmat miktarı için önemlidir.

Astigmat Tedavisi

Astigmat göz hastalığı teşhisi konmuş hemen hemen herkes tedavi yöntemleri arasından hangisini seçeceğini titizlikle araştırmaktadır. Çünkü astigmat tedavi yöntemleri, geçici tedaviler ve kalıcı tedaviler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki tip tedavi yöntemini biraz daha detaylandıralım.

Astigmat Göz Hastalığında Geçici Tedaviler (Çözümler)

Bu gruptaki yöntemler aslında bir tedavi değil, astigmat göz hastalığına anlık çözüm üreten seçeneklerdir. Bir uygulamanın tedavi olabilmesi için o uygulamanın bir süresinin belirlenmesi ve o süre sonuna gelindiğinde hastalığın tamamen veya kısmen ortadan kalkmış olması gereklidir. Bu bölümdeki uygulamalar astigmatın ortaya çıkardığı olumsuz durumu, anlık olarak düzeltmek için uygulanmaktadır.Bunlar genellikle gözlük veya lens kullanımı ile gerçekleşmekte ve günümüzde halen en çok tercih edilen yöntemler olma özelliklerini korumaktadırlar.

Bu yöntemde astigmat (torik) gözlük camları veya torik kontakt lens kullanılır, böylece kırılma kusuru dengelenmiş olur. Torik bir gözlük camında CYL yani silindir değeri mevcuttur. Bu CYL değeri birbirine dikey olan eksenlerde (aks) farklı kırılma değerlerinin olmasını sağlar. Gözlük veya lens kullanımına alışıldığı takdirde astigmat hayatı olumsuz etkilemez.

Astigmat Göz Hastalığında Kalıcı Tedaviler

Son yıllarda teknolojinin artması ile birlikte göz hastalıklarını yok etmek veya en aza indirgemek için çeşitli göz cerrahi uygulamaları göz hekimleri tarafından tercih edilmektedir. Bu yöntemler henüz halk arasında çok bilinir olmadığı için ve belki de ücretleri sebebiyle henüz yeterli derecede kabul görmemektedir. Fakat başarısı kanıtlanmış bir çok cerrahi yöntem içinde astigmat göz hastalığını düzelten cerrahi yöntemlerde bulunmaktadır.

Çeşitli nedenlerle net görebilmek amacı ile kontakt lens veya gözlük kullanmak zorunda kalan kişilerin gözlüksüz net görmelerini sağlamak amacı ile uygulanan tedavi şekline refraktif cerrahi adı verilmektedir. Çoğunlukla miyop, hipermetrop ve astigmat düzeltilmesi amacı ile uygulanır. En sık kullanılan yöntem Excimer Laser (ilasik, intralasik, lasik, epilasik, prk, lasek) tedavisidir.

Excimer Laser Yöntemine Kısa Bir Bakış

Tedavi Öncesi İşlemler

Yumuşak kontakt lens kullanan hastalar, tedaviden en az 7-10 gün once; gaz geçirgen yarı sert lens kullananlar ise 3 hafta önce lenslerini çıkarmalıdır. Tedavi öncesi, göz sağlığının durumunu saptamak için ayrıntılı bir göz muayenesi yapılmalıdır. Genel göz muayenesinin yanı sıra, göz numaraları saptanır, kornea kalınlığı ölçülür ve korneanın topografik ölçümleri yapılır. Korneanın topografisi ile korneanın şekil haritası çıkarılır. Kullanılacak cerrahi yönteme göre ek bazı tektikler de gerekebilir.

Ameliyat

Lazer ameliyatı iki aşamadan oluşur, birinci aşamada mekanik veya femtosaniye lazer mikrokeratom aracılığı ile kornenın üst tabakalarından bir flep oluşturulur, bu flebin kalınlığı kullanılan cihaza bağlı olarak 110 ve 180 mikron arasında değişmektedir. Mekanik mikrokeratomlarda hızla titreşen metal bir bıçak kullanılır, femtolazer mikrokeratom cihazı ise kornea dokusu içerisinde ızgara veya spiral bir desende minik hava kabarcıkları oluşturarak kornea dokusundan düzlemsel bir ayrışma meydana getirir. Flep oluşturulma aşamasında görme geçici olarak kaybolur, flep oluşturulduktan sonra da görme bir miktar bulanık olacaktır. Daha sonra fleb kaldırılarak korneanın orta kısımları açığa çıkarılır.

İkinci aşamada excimer lazer kullanılarak kornea stroması yeniden şekillendirilir. Lazer cihazı mikron düzeyinde bir hassaslıkla bu aşamayı gerçekleştirir. Modern excimer cihazlarında gözün hareketlerini izleyen kameralar vardır, bu sayede gözler belli miktarda hareket etse bile lazer atışları doğru yere yapılır. Daha sonra fleb tekrar eski yerine getirilir, flep ile kornea arasındaki yapışma dakikalar içerisinde gelişir, bu aşamadan sonra lazer cerrahisi bitmiştir.

Ameliyat Sonrası İşlemler

Ameliyat sonrasında flep ile kornea yatağı arasında doğal bir yapışma geliştiği için genellikle bandaj kontakt lensler kullanılmaz, ancak bazı cerrahlar bandaj kontakt lens uygulamayı tercih edebilir. Göze damlatılmak üzere antibiyotik ve kortikosteroid ve/veya nonsteroidal antiinflamtuar ilaçlar içeren damlalar reçete edilir. Bu damlalar doktorun önerdiği şekilde ve dozda kullanılmalıdır. İlk gün gözlerde yanma, batma ve sulanma olabilir, bu durum ilk geceden sonra genellikle düzelir. Bu aşamada gözler kesinlikle ovuşturulmamalı, televizyon seyretmek gibi göz kırpma sayısını azaltan görsel yoğun işler yapılmamalıdır. İlk gün gözlere su kaçırmak sakıncalı olabilir, gene bu günlerde göz makyajından kaçınılmalıdır. Geceleri uyurken gözleri kapamak için şeffaf plastikten göz koruyucu kalkanlar kullanılabilir. Cerrahi sonrasında ilk gün görme bir miktar bulanık olabilir, bu genellikle flep dokusunda gelişen ödeme bağlıdır, bu durum birkaç gün içerisinde düzelir ve görme düzelir. Kişiler lazer cerrahisi sonrasında kısa sürede tekrar eski aktivitelerine dönebilir.
Excimer Laser – Lasik Kaynak : VikiPedi

Kimler Excimer Laser Ameliyatı Olabilir?


Öncelikle bu operasyon için gözlerin uygunluğu çok önemlidir. Çünkü excimer laser işlemi her göze yapılamamaktadır. Bunun uygunluğunu ancak göz hekiminiz gözlerinizi muayene ettiğinde anlayabilir ve sizinle paylaşabilir. Bunun yanında daha genel şartlara baktığımızda, 20 ve üzeri yaş grubunda olup gözlük ve kontakt lens kullananlar, gözlerinde keratokonus (gözün ön kısmını oluşturan saydam tabakanın (kornea) öne doğru bombeleşmesi ve incelmesi ile karakterize her iki gözü birden etkileyen, ilerleyici bir hastalıktır. Kornea sivrileşmesi olarakda bilinir) ve göz tansiyonu bulunmayanlar, diabet ve romatizma gibi kalıtsal hastalıkları olmayanlar, göz rahatsızlığı derecesi en az bir yıl değişmeyenler, gebelik ve emzirme dönemi içinde olmayanlar bu göz operasyonu için uygundur denebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazın